Friday, 13 June 2014

Resensi Buku : Inilah Agama

Gambar Hiasan

Kekerdilan manusia dalam menyelesaikan permasalahan mereka berlandaskan aqal amat terhad.Manusia tidak mampu menyediakan satu alternative baik yang boleh menjamin kebahagian mereka di dunia lebih-lebih lagi di akhirat.Maka dengan itu agama turun kepada manusia bukan sahaja dalam aspek pengabdian kepada Allah semata-mata tapi menyediakan alternatif baik untuk manusia dalam segenap aspek kehidupan.

Monday, 9 June 2014

Resensi Movie : Sang Pencerah.

Gambar Hiasan

"Aku ini sudah tua, berusia lanjut, kekuatanku pun sudah sangat terbatas. Tapi, aku tetap memaksakan diri memenuhi kewajibanku beramal, bekerja, dan berjuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi perintah tuhan. Aku sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa memperbaiki urusan yang terlanjur salah dan disalahgunakan atau diselewengkan adalah merupakan kewajiban setiap manusia, terutama kewajiban umat Islam."
(KH Ahmad Dahlan)