Monday, 26 January 2015

Resensi Novel : Tenggelamya Kapal Van Der WijckKulit Novel


Muqadimmah
Sesebuah novel menghidangkan nilai-nilai moral yang tersendiri dalam menarik perhatian pembaca.Nilai-nilai agama sering menjadi factor utama dalam menyampaikan mesej baik kepada pembaca yang pelbagai latar belakang pendidikan.