Monday, 24 March 2014

Usrah:Pemangkin pembentukan masyarakat sivilMetodologi dakwah melalui usrah tidak asing lagi bagi aktivis gerakan Islam di seluruh dunia.Wasilah ini amat masyhur di mana-mana sahaja bermula dari sekolah,university dan masyarakat umum.Sejauh mana usrah ini diperbaharui mengikut kesesuai masa dan tempat  dalam memberi mesej dakwah kepada golongan sasar.? 

Usrah yang baik dan effektif adalah usrah yang menepati objektif (maqasid) dan pelaksanaan sesuai dengan tahap pemikiran audies (audies).Disini penulis cuba mendatangkan beberapa factor yang boleh menjadi pemangkin ke arah pembinaan masyarakat sivil.