Thursday, 5 December 2013

Pembentukan Naqib Usrah


Persediaan indvidu muslim utk mengalas tugas dakwah amat penting dititik berat kan dalam bidang dakwah hari ini.Ramai du’at hari ini memandang pembinaan karakter dakwah perkara ringan sehingga ia tidak menjadi focus dan isu penting dalam mana kumpulan Islam pada hari ini.Apa tuntutan yang diperlukan mereka hari ini dalam membentuk kader-kader dakwah yang berkualiti.