Friday, 3 May 2013

Ibrah Perang Hunain disaat PRU 13

Ramai manusia pada hari percaya dan bergantung pada asbab dan faktor zahiriah dalam kehidupan mereka.Kedua-dua perkara ini amat penting dalam menentukan baik dan buruk sesuatu perkara tanpa mengabaikan pertolongan dan tawakal kepada Allah.Konsep bergantung harap pada Allah ini banyak ditunjuki oleh nabi s.a.w dalam kehidupan baginda lebih-lebih lagi dalam soal peperangan.Persoalannya,adakah kita selaku ummat Islam meneliti setiap ibrah yang berlaku dalam kehidupan nabi s.a.w bersama sahabat.?Adakah sejarah kegemilangan itu hanya menjadi bahan ingatan tanpa penghayatan yang menyeluruh.?